தகவல் களம்

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் ஒரு புலி இறந்தால் தஞ்சை டெல்டாவில்...

தென்னிந்தியாவுலே சிங்கத்தைக் கண்டதுண்டா நீங்கள்? சிங்கம் ஒரு ஆஃப்ரிக்க கண்டத்தின் விலங்கு. அபூர்வமாக குஜராத் சமவெளிக்காடுகளிலும் வாழ்கிறது....

ஒரு யானையை பாதுகாப்பது என்பது 18 லட்சம் மரங்களை விதைத்தற்கு...

யானைகள் அப்படி என்ன பெரிதாக செய்துவிடுகிறது என்று கேட்கும் அறிவாளிகளுக்கு இதைவிட எளிமையாக என்னால் பதிலளிக்க முடியவில்லை. யானைகள் மிக...